Natria insektkonsentrat

Virksomt stoff/organisme: Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Reg.Nr: 2012.12.17 
Merknad: Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 14
0212 OSLO
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: