Trinol Snegledreper

Virksomt stoff/organisme: Jern(III)fosfat: 10 g/kg 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Granulat 
Reg.Nr: 2017.19 
Merknad: Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16) 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: HENSMOVEIEN 30
3516 HØNEFOSS
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: