Konsentrat mot spinnmidd og lus

Virksomt stoff/organisme: Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Løselig konsentrat 
Reg.Nr: 2004.12.14 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTFACH 1209
DE-31857 EMMERTHA
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: