Natria Ugressrent

Virksomt stoff/organisme: Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2013.1.17 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOX 13,
9999 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: