Finalsan Konsentrat mot Ugress

Virksomt stoff/organisme: Pelargonsyre: 186,7 g/l 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Reg.Nr: 2013.8.14 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: HENSMOVEIEN 30
3516 HØNEFOSS
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: