Biltema Ugressdreper

Virksomt stoff/organisme: Eddiksyre: 120 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Oppløsning 
Reg.Nr: 2016.41 
Merknad: Het tidligere Ugressdreper 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 7360
5020 BERGEN
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: