Nemaslug

Virksomt stoff/organisme: Phasmarhabditis hermaphrodita: 100 % 
Avgiftsklasse: 10 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Nematode 
Reg.Nr: 2018.63 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: GRANMO, VANSUMVEIEN 160
2160 VORMSUND
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: