Ugresskverk Hobby

Virksomt stoff/organisme: Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Løselig konsentrat 
Reg.Nr: 2014.5.14 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: HENSMOVEIEN 30
3516 HØNEFOSS
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: