Roundup Garden

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 120 g/l 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Løselig konsentrat 
Reg.Nr: 2004.61.18 
Merknad: Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024.Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: FRANZ-BRÖTZNER-STRASS 11-13
A-5071 WALS-SIEZENHEIM
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: