Spray mot bladlus

Virksomt stoff/organisme: Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Aerosol 
Reg.Nr: 2009.70 
Merknad: Produktet er ikke på markedet i Norge. 
   
Importør:  
Adresse: POSTFACH 1209
DE-31857 EMMERTHA
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: