Trim Plenrens

Virksomt stoff/organisme: Jern(II)sulfat: 180 g/kg; MCPA: 5 g/kg; mekoprop-P: 3 g/kg 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Granulat 
Reg.Nr: 2006.17.17 
Merknad: Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOX 13,
9999 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: