Plenrens (hobby klar til bruk)

Virksomt stoff/organisme: Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2013.20.17 
Merknad: Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOX 13,
9999 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: